Bảo hành 01 năm kể từ ngày lắp đặt hoàn thành đối với đơn hàng bao gồm thi công.