Grande Corniche

Plain Grasscloth

Thông số kỹ thuật

Chiều rộng: 1 M

Chiều dài: 1 M

Vật liệu: Bề mặt sợi tự nhiên

Vật liệu lót đế: Vải không dệt

Đơn vị: Cuộn

Độ lặp vân: 0 Cm

22180
22181
22182