Tùy từng đơn hàng chúng tôi áp dụng phương thức thanh toán phù hợp

1. Đơn hàng không bao gồm thi công:

     - Đợt 1: 70% sau khi xác nhận đơn hàng.

     - Đợt 2: 30% sau khi hàng về đến kho Solari và được xác nhận bởi khách hàng.

2. Đơn hàng bao gồm thi công:

     - Đợt 1: 50% sau khi xác nhận đơn hàng.

     - Đợt 2: 40% sau khi hàng về đến kho Solari và được xác nhận bởi khách hàng.

     - Đợt 3: 10% sau khi hàng giao đến công trình và hoàn thành lắp đặt.

3. Đối với đơn hàng bao gồm thi công, thanh toán ngay sau khi hoàn thành lắp đặt từ 3 - 5 ngày

4. Hình thức thanh toán được chấp nhận: Tiền mặt - Chuyển khoản (thông tin chuyển khoản do nhân viên kinh doanh gởi tới quý khách)